Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

"V hudbě život Čechů"    "In der Musik ist das Leben der Tschechen." -- Bedřich Smetana
Slavnostní kladení kamene Národního Divadla v Praze - Feierliche Grundsteinlegung beim Bau des Nationaltheaters in Prag

CZECH
GERMAN

"Výroba filmů je tak snadná, jak to vypadá.
To znamená, že je to zatraceně těžké."

– Robert Evans
VideoRec
Velmi pozitivně lze hodnotit, že se vždy najdou nadšení příznivci dechovky, kteří neváhají mediálně zaznamenat nejrůznější vystoupení dechových skupin a tyto asi nejoblíbenější "live" video záznamy, nabídnout prostřednictvím veřejně přístupných serverů širokému spektru zainteresovaných zájemců.

Příznivců dechové hudby je nezpočet, pro většinu je ovšem z mnoha důvodů prakticky nemožné,  zůčastnit se mnoha vystoupení, prostě "být všude".
Vzpomínám si na  jednu žertovnou poznámku Zdeňka Gurského, který mne v minulosti při jednom takovém setkání dechovek oslovil: "Čoveče, ty seš všady ..."

A tak nyní bez okolků rovnou 'In medias res", k jádru věci.

Když se občas probírám nabídkami na veřejných serverech s tématikou "Vystoupení dechovek", nemohu se ubránit dojmu, že takové "mediální utžky" v podstatě velmi často "vrhají nepříznivý stín"  nejen na mnohé dechové formace, ale snad i na celou oblast dechovky. Některé příspěvky jsou naprosto otřesného charakteru, po koncepční či technické stránce. Mnoho takových záznamů s ohledem na kvalitu videa, audia, dramaturgického provedení nebo často i všeho dohromady neodpovídají ani zdaleka průměrným amaterským schopnostem či současnému, lehce dostupnému technickému vybavení. Podotýkám schopnostem "amaterským", protože mezi příznivci dechové hudby se parně  nebude přespříliš  "hemžit" ostřílenými mediálními profesionály.

Nejsem zastáncem "receptů" a proto zde také žádné neuvádím. Nicméně, každé dechové formaci či pořadatelům festivalů by tato tématika jistě měla stál za pozornost, neboť bezprostředně souvisí s jejich "veřejnou vizitkou", důležitou pro jejich další úspěšnou činnost v tomto segmentu.

v rámci všeobecné prezentace a propagace "české  dechové hudby" na stránkách www.dechovka.eu zohledňuji nejen celkový charakter dechových hudeb, ale rovněž jejich mediální projekci do veřejného prostoru.

Být "dobrou dechovkou" na podiu bude asi v naší současnosti, silně poznamenané a "prosáklé" informačními medii,  méně, než by člověk mohl očekávat. Tento příspěvek by měl k načrtnuté tématice dát mnohým impuls a podnět k dalšímu zamyšlení.

V Mistříně na dolině - htaje a zpívá Mistříňanka

Kvitek50x50

VideoRec
"Filme zu produzieren ist so einfach, wie es aussieht.
Das heißt, es ist verdammt schwer."
– Robert Evans

Sehr positiv ist zu bewerten, dass es immer wieder begeisterte Fans von Blaskapellen gibt, die nicht davor zurückschrecken, die vielfältigen Auftritte von Blaskapellen medial aufzuzeichnen und diese wohl nicht selten beliebtesten „Live“-Videoaufnahmen einem breiten Interessentenkreis  auf öffentlich zugänglichen Servern anzubieten.

Es gibt eine Unzahl von Anhängern der Blasmusik, aber  für die meisten ist es aus vielen Gründen praktisch unmöglich, bei Blasmusikveranstalltungen überall persönlich dabei zu sein. Ich erinnere mich an eine scherzhafte Bemerkung von Zdeněk Gurský, der mich in der Vergangenheit bei einem solchen Blaskapellentreffen mit den Worten angesprochen hat... „Mensch, du bist ja überall...“ :-)

Und nun ohne Umschweife direkt „In medias res“, zum Kern der Sache.

Wenn ich manchmal die Angebote auf öffentlichen Servern zum Thema „Auftritte von Blasmusikkapellen“ durchgehe, komme ich nicht umhin, das Gefühl zu haben, dass viele solch "zusammengeschusterten Beitäge“ im Grunde vielen Bläserformationen keinen guten Dienst erweisen, ja sogar auch auf den gesamten Blasmusikereich einen "ungünstigen Schatten" werfen. Einige Beiträge sind konzeptionell, technisch oder beides absolut fragwürdig. Viele solcher Aufnahmen entsprechen hinsichtlich der Qualität von Video, Ton, Dramaturgie oder oft auch in unterschiedlichen Varianten zusammen nicht den durchschnittlichen Amateurfähigkeiten oder der aktuellen, leicht verfügbaren technischen Ausstattung. Ja, ich erwähne „amateurhafte“ Fähigkeiten, weil es unter den Fans der Blasmusik kaum allzu viele erfahrene Medienprofis geben wird.

Ich bin kein Fan von „Rezepten“, deshalb neige ich nicht dazu, irgendwelche Ratschläge bezüglich "how-to" von mir zu geben. Allerdings sollte sich jede Blaskapelle oder jeder Festivalveranstalter unbedingt mit diesem Themenberech auch  befassen, da es in direktem Zusammenhang mit ihrer/seiner „öffentlichen Visitenkarte“ steht. Für ein erfolgreiches Wirken im öffentlichen Raum (public relations) ist dieses Thema zweifelos von Belang.

Im Rahmen der allgemeinen Präsentation und Förderung der „tschechischen Blasmusik“ auf der Website www.dechovka.eu nehme ich bei der Auswahl Rücksicht  nicht nur den Gesamtcharakter der Blasformation, ihre Präsentationsauswahl, Dramaturgie, Darbietungsqualität u.d.g.m., sondern auch auf deren mediale Projektion in den öffentlichen Raum.

Eine „gute Blaskapelle“ nur auf der Bühne zu sein ist in unserer medialen Gegwart oft "zu wenig". Mediale Aufzeichnung/Spegelung in den öffentlichen Inforaum kann allemal den Erwartungen keinesfalls entsprechen.

Dieser kurze Beitrag möge den Betroffenen einen Impuls geben sowie zum weiteren Nachdenken über den skizzierten Themenbereich anregen.

V Mistříně na dolině - htaje a zpívá Mistříňanka

Kvitek50x50