Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Composer Header _
Schneeberg, Niederösterreich / Sněžka, Dolní Rakousko / Snow mountain, Lower Austria
Edelweiss

"Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce"    "Wer Musik begreifen will, braucht nicht so sehr das Gehör, wie vielmehr das Herz." -- Jiří Mahen

Antonín Dvořák: Rusalka, árie "Měsíčku na nebi hlubokém"
Gabriela Benáčková soprán, Česká filharmonie, Maestro Václav Neumann
Bedřich Smetana: Cyklus Má vlast, Vyšehrad
Česká filharmonie, Maestro Rafael Kubelík
EDITORIAL / ADMIN FLASH NEWS ...
VIENNA -    
     2024-05-21: Background maintenance, site, db backup ...
E - M a i l   >>   dechovka [at] wzone [dot] eu

Galánečka - hudba František Maňas, text Vladimír Salčák
zpívají Ludmila Kosková, Marie Kolajová, Zdeněk Baťka Josef Novotný
hraje Mistříňanka pod vedením Antonína Pavluše

Měšťanská hospůdka / Bürgerliches Wirtshaus
hudba, text Blahoslav Smišovský,
hraje a zpívá dechová hudba Frajárka Slávka Smišovského
(hospůdka se nachází v Uherském Ostrohu na náměstí, viz. dole)
(das Wirtshaus ist am Hauptplatz in Uherský Ostroh, s. Bild  unten)
A, www.dechovka.eu


Slávek Smišovský - Mám šohajíčka
dechová hudba Frajárka Slávka Smíšovského / Blaskapelle Frajárka Slávka Smíšovského
kapelník Jožka Zámečník


Skladba věnovaná (zpívající) dceři "Vendulce"
(manželka kapelníka Jožky Zámečníka)
Věrka Smišovská (manželka Slávka Smišovského)
při jedné z mých návštěv jednou poznamenala:
"... jedna z mých nejoblíbenějších"

Komposition gewidmet seiner (singenden) Tochter
"Vendulka" (Gattin von Kplm. Jožka Zámečník)
Věrka Smišovská  (Gattini von Slávek Smišovský)
bemerkte einmal bei einem meiner Besuche:
"... eine meiner Beliebtesten"

Slávek Smišovský signierte seine Manuskripte mit ...
"Bože, kéž to někoho potěší."  / "Mein Gott, möge das jemand erfreuen."


Věrka, Slávek Smíšovský v Šardicích   Měšťanská hospůdka na rynečku v Uherském Ostrohu
Věrka a Slávek Smišovský v Šardicích   Inspirace: Měšťanská hospůdka na rynečku v Uherském Ostrohu

My study background

Strahovanka - Radostné mládí


Radostné mládí - hudba Antonín Borovička, text Jiří Zeman - hraje a zpívá Strahovanka

Co je česká dechovka?


"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.


Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradici
české dechovky v Evropě a jinde.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice
to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?


"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa und anderswo beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?


"Culture and traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe and elsewhere.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998