Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

AdminHeader

NotenClipsDo archivu volně dostupných not mohu opět zařadit několik kompozií pánů hudebních skladatelů Václava Maňase ml., Antonína Tichého, Josefa Thumse a Jiřího Volfa vždy v spolupráci s angažovaným textařem Jaroslavem Hajkem, který s dechovkou zjevně uzavřel "životní pakt":-) (... no, ono jich takových naštěsí ještě asi bude více :-).

Jardovi děkuji touto cestou za dvě CD, která  nabízí veřejnosti plný košík zdařilých textů Jaroslava Hájka v solidnám podání kapely Venkovská kapela (www.venkovskakapela.cz) CD1: PRO VÁS BUDU PSÁT) a CD2: ŽIVOT JAKO HRA, umělecké nahrávky Váckava Žákovce (zakovecv [ZAVINÁČ] atlas.cz).

Jarda svými texty zachycuje nejrůznější, vesměs aktualní situace denního života, čímž obsahově nabízí netradiční, alternativní pohledy ve srovnání se zachycováním ryze "klasických" tématů zejména moravských autorů.

Hudební a textová spolupráce zmíněných autorů na mne působí velmi plodně. Noty naleznete jako vždy na noty.dechovka.eu
--

"Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla. Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě. Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí." -- Ladislav Kubeš st.

"Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem. Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist gegen sich selbst.  Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht."-- Ladislav Kubeš Sen.