Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

AdminHeader

opereta
Netopýr / Die Fledermaus / The Bat
hudba Johann Strauss ml. - libreto Karl Haffner, Richard Genée
premiéra Theater an der Wien 5. dubna 1874
Tato opereta patří k nejzdařilejším z období tzvn. "ZLATÉ VÍDEŇSKÉ OPERETY"

Opereta je rok co rok "stálicí" na programu VÍDEŇSKÉ STÁTNÍ OPERY na přelomu roku.
Proč? Je nejen jedno ze "zlatých zrnek z klenotnice" krále valčíku Johanna Strausse ml., čili rakouská, ale především ze společenského a lidského hlediska nadčasová.

Zde uvádím mimořádně zdařilou produkci České Televize z roku 1981, čili v českém znění. Opereta je z herecké a pěvecké perspektivy v "jedné osobě" velmi náročná. Proto asi bylo v české produkci voleno osazení zpěvu odděleně. Protože je opereta z vídeňského prostedí zpívána v původním nářečí, není vůbec snadné toto vše vhodně přeložit a stmelit tak dohromady, aby divák získal dojem původního prostředí s charakterystickými vídeňskými dialogy ( tzvn. Wiener Schmäh). Toto je totiž na této operetě naprosto nedílnou a jistě vemi náročnou součástí a proto ne na každé představení (zejména mimo Rakousko) lze nahlížet jako na zdařilé. Zde musím podtrhnout, že se uvedená česká televizní produkce po všech stránkách mimořádně vydařila. Vyznačuje se svým scénářem, humorem, přrozeností, vtipem a lidskostí, která je původní, víďeňské nápadně velmi blízká.
i 'Cut and paste' to translate the text to your prefered languageViolinschluessel

"Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla. Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě. Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí." -- Ladislav Kubeš st.

"Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem. Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist gegen sich selbst.  Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht."-- Ladislav Kubeš Sen.