Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

AdminHeader

Palava
Archiv not pro dechovku byl opět obohacen o dalších 10 originálních skladeb z pera skladatelů Jaroslava Čajky, Václava Maňase ml. a Antonína Tichého v osvědčené spolupráci s neúnavným a inventním textařem Jaroslavem Hájkem, který signalizuje na příští rok 80. narozeniny svého činnorodého životního působení. Jardo, drž se, cvič a dbej na zdravou výživu:-) Jak patrné, je spolupráce Václava Maňase z rodu Sehradických Maňasů s textařem Hajkem obdivuhodně plodná.

Mně nezbývá nic jiného, než pouze zdvořile poděkovat jménem všech nadšenců a těšit se na další kompozice z dílny autorů pro českou dechovku.

Volně přístupný archiv not pro českou dechovku se nachází na noty.dechovka.eu / noten.dechovka.eu

 

"Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla. Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě. Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí." -- Ladislav Kubeš st.

"Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem. Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist gegen sich selbst.  Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht."-- Ladislav Kubeš Sen.