Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

AdminHeader

W2022Bezplatný archiv not pro českou dechovku noty.dechovka.eu byl opět obohacen o další autorské příspěvky z dílny pánů skladatelů Václava Maňase ml., Antonína Pechy, Ladislava Prudíka a Antonína Tichého v osvědčené kooperaci s textařem Jaroslavem Hájkem, kterého, jak patrno, inspirace neopouští.

Přátelé, je to dárek k Vánocům sojený s přáním, živou tradici české dechovky i nadále podporovat k čemuž se i já přikláním.

Zmíněným autorum děkuji ve jménu všech příznivců české dechovky.

"Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla. Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě. Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí." -- Ladislav Kubeš st.

"Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem. Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist gegen sich selbst.  Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht."-- Ladislav Kubeš Sen.