Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

AdminHeader

DH Keramicka
Každá dechová formace musí mít mezi sebou "hudební srdce", prostě člověka, který svým působením kapele zprostředkovává charakter, její "hudební vizitku". Většinou jsou to lidé stojící v "zadních řadách":-). Tím je v dechové formaci jihočeské Keramičky VLADISLAV SUDA (zadní řada, čtvrtý zprava), který dechové tradici zasvětil celý svůj život. Vyplývá to z jeho dlouholetého působení jako propagátor, skladatel (viz také noty.dechovka.eu), aktivní muzikant, umělecký vedoucí a v kapele pro něj našli vskutku velmi přiléhavý titul "dramaturg", který docela přesně vystihuje funkci, kterou Vladislav Suda v kapele svou všestranností zastupuje.

A důvod, proč se o Vláďovi zmiňuji? Minulý měsíc, 16.11.2022 oslavil své kulaté šedesátiny a s ním celá parta Keramičky. Já se připojuji a i touto cestou přeji Vláďovi neochabující nadšení pro dechovou hudbu do dalších desetiletí.

Podrobnější životopisné údaje naleznou zájemci také na prezentačních stránkách Keramičky a také na mých stránkách, viz. Skladatel Vladislav Suda slaví 54 / Komponist Vladislav Suda feiert 54
Kvet 50x50

"Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla. Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě. Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí." -- Ladislav Kubeš st.

"Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem. Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist gegen sich selbst.  Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht."-- Ladislav Kubeš Sen.