Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

AdminHeader

EDITORIAL / ADMIN FLASH NEWS ...
VIENNA -    
     2024-06-23: None ...
CZECH
GERMAN

greenlightViz navigaci nahoře  vpravo "Links >> Active Bands in Europe"

Můj původní zaměr nebyl tuto sekci přenést do nové implementace těchto stránek. Ovšem posléze jsem zjistil, že je na tuto sekci mohutně onkazováno z různých stran. Tak jsem změnil rozhodnutí a sekci v předchozí implementaci, zvanou "Active bands" jsem nyní v nové verzi implementoval pod názvem "Active Bands in Europe". Tuto sekci lze navigovat odkudkoliv z internetu přímo zadáním URL ("adresou") https://activebands.dechovka.eu

Během reimplementace jsem ze "starého"  obsahu asi 600 odkazů na dechové hudby evropského regionu musel vyžadit kolem 200 odkazů, které odkazovaly "do prázdna", prezentace se nejen "rodí", ale i mnohdy stejně rychle zanikají.  Mnoho odkazů směřovalo na novou doménu, což se mně podařilo z větší části zjistit a zohlednit.

Nová implementace umožňuje pohodlé rozšíření o funci, která dle mého úsudku nemusí být zanedbatelná. U každého odkazu lze umístit krátkou charakteristiku dechové hudby, na kterou je odkazováno. Velmi důležitá je okolnost, že tento krátký, výstižný popis, sestávající z pěti až sedmi vět, je deponován v datové bázi a tím je zpřístupněn "hledání". Hledací funkce / "SEARCH function" tyto deskriptory pči hledání čehokoliv "vychytává a nabízí". 

Z toho vyplývá má nabídka: Stávající odkazy lze o tuto krátkou charakteristiku doplňit. Stačí zaslat toto krátkou, vhodnou charakteristiku dle vlastního uváženíl na e-mail linkchar [mailsign] wzone [dot] eu s udáním, ke kterému odkazu má být charakteristika přidána.

Na obsah se vztahuje pouze jedna restrikce a to: žádné obchodní  zaměření či reklamy. Vše ostatní je bezproblémové, jako jména skladatelů, kapelníklů etc., preferovaných skladeb či zaměření 8festivaly, tanec, tradiční hody či jiné příležitosti vystoupení). Charakteristiky mohou být formulovány v češtině, slovenštině, němčině a anglištině. Názorný příklad jsem uvedl ve spojitosti s dechovou hudbou Allgaeu6  (hned na počátku seznamu).
Odkazy bych poté bez prodlevy umístil na odpovídajícím místě.

Nemusím ovšem dodávat, že jsou nové odkazy vždy  vítány a to nejen "stěžejně"  z evropského regionu, ale i  z jiných světových koutů. Víme: Česká dechovka má příznivce jak v USA, Latinské Americe, tak v Austrálii.


greenlightSiehe Navigation oben echts  „Links >> Aktive Bands in Europa“

Meine ursprüngliche Absicht bestand nicht darin, diesen Abschnitt auf die neue Implementierung dieser Website zu portieren. Allerdings habe ich später herausgefunden, dass dieser Abschnitt von verschiedenen Seiten stark referenziert ist. Deshalb habe ich die Entscheidung geändert, den in der vorherigen Implementierung namens „Aktive Bands“ doch zu implementieren, der nun in der neuen Version die Bezeichnung „Aktive Bands in Europa“ trägt. Dieser Abschnitt kann von überall im Internet direkt durch Eingabe der URL („Adresse“) https://activebands.dechovka.eu aufgerufen werden.

Bei der Neuimplementierung musste ich ca. 200 Links aus den „alten“ Bestand von ca. 600 entfernen, die „ins Leere“ führten. Nichts Überraqschendes. Neue Präsentationen entstehen laufend, bestehende verschwinden oft genauso schnell. Viele der Links wurden auch mittlerweile geändert und verweisen auf neue Domains. Das konnte ich größtenteils erkennen und dementsprechend berücksichtigen.

Die neue Implementierung ermöglicht eine komfortable Erweiterung einer - meiner Meinung nach - nicht zu vernachlässigenden Zusatzfunktion. Zu jedem Link kann nämlich eine kurze Beschreibung der Blasmusik hinterlegt werden, auf die verlinkt wird. Sehr wichtig ist die Tatsache, dass diese kurze, prägnante Beschreibung, oder wenn mann so will "Kurzcharakteristik", bestehend aus fünf bis sieben Sätzen, in der Datenbank hinterlegt und so zum „Suchen“ bereitgestellt wird. Die Suchfunktion „greift“ diese Deskriptoren auf und bietet sie bei der Suche entsprechend an.

Daraus ergibt sich mein Angebot: Bestehende Links können nun zusätzlich mit dieser Kurzbeschreibung ergänzt werden. Sendet mir einfach diese kurze Charakteristik zu, die ihr nach eurem Ermessen gestalten könnt. Eine E-Mail an "linkchar [mailsign] wzone [dot] eu" mit dem Link, zu dem die Kurzcharakteristik zugeordnet / hinzugefügt werden soll, ist ausreichend.

Der Inhalt unterliegt nur einer Einschränkung: Sie sollen keine Geschäftsinteressen, Werbung oder ähnliches enzhalten. Alles andere ist unproblematisch, z. B. Namen von Komponisten, Bandleadern etc., bevorzugte Kompositionen oder Tätigkeitsschwerpunkte der Blasformation (Festivals, Tanzveranstaltungen, traditionelle Volksfeste, andere Aufführungsanlässe etc.). Die Kurzcharakteristik kann in Sprachen  Tschechisch, Slowakisch, Deutsch und Englisch formuliert werden. Ein anschauliches Beispiel habe ich im Zusammenhang mit der Blasmusikpartie "Allgäus6" gegeben (ganz am Anfang der Liste).
Ich würde dann die eingesanten Kurzcharakteristiken umgehend an der entsprechenden Stelle platzieren.

Selbstverständlich sind, wie bisher, neue Links immer willkommen und zwar nicht nur „hauptsächlich“ aus dem europäischen Raum, sondern auch aus anderen Teilen der Welt. Wir wissen: Böhmische Blasmusik hat ihre Fans sowohl in den USA, Lateinamerika als auch in Australien.