Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

AdminHeader

CZECH
GERMAN

v5 20231104 Milí přátelé a příznivci České dechovky,

dnešním dnem spouštím "novou" prezentaci www.dechovka.eu, která je nyní opatřena systémově novým "podvozkem", odpovídajícím současným dostupným technologiím. Převážnou část vizuálního designu jsem převzal ze starých stránek.

Převod stránek ze "staré" platformy na novou nebyl zcela triviální a "spokl" nemálo času. Není zcela vyloučeno, že se na nových stránkách tu a tam projeví nějaký nedostastek, odkazy na audio, video, snímky "do prázdna" a pod. Byl bych velmi ptěšen, kdybych na takové nedostatky byl upozorněn. Byla by tím umožněna daleko rychlejší oprava. Stačí zaslat pouze odkaz na "problémovou" stránku (E-mail: oprava [zavináč] dechovka [tečka] eu )

Nová prezentace www.dechovka.eu nyní nabízí skutečně velmi "vymakanou" funci hledání, viz. nahoře SEARCH na pravé straně navigační lišty.

U několika sníků (kolem  20-ti z celkového poštu přes 50.000) jsem objevil nedostatky, které opravím v dohledné době, protože mám jejich originální zálohu..

"Stará" prezentace bude dostupná ve "zmraženém" stavu přibližně do konce března 2024. Nachází se na old3.dechovka.eu. Poté bude definitivně odstraněna.

Všem přeji příjemný pozdní podzim.
- Antonín


v5 20231104Liebe Freunde und Fans der böhmischen Blasmusik,

Heute wird die "neue" Präsentation von www.dechovka.eu "vom Stapel" gelassen, die jetzt mit einem neuen "System-Fahrgestell" ausgestattet ist, der nun wieder einmal den aktuell verfügbaren Technologien entspricht. Ich übernahm den größten Teil des visuellen Designs von den alten Seiten.

Die Konvertierung der Präsentation von der "alten" Plattform in die "neue" war nicht ganz trivial und nahm gerade nicht wenig Zeit in Anspruch. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es auf den neuen Seiten noch einige Verweise, wie Audio-, Video-Links etc. "in die Leere" verweisen. Ich wäre sehr dankbar, wenn man mich auf solche Mängel aufmerksam macht. Dies würde eine viel schnellere Korrektur ermöglichen. Ein Link zur "Problem"-Seite reicht völlig aus (E-Mail: korrektur [mailsign] dechovka [dot] EU).

Die neue Präsentation www.dechovka.eu bietet jetzt eine wirklich ausgezeichnete Suchfunktion, s. in der Navigationsleiste ganz rechts "SEARCH".

Bei einigen Aufnahmen (ca. 20 von insges. über 50.000) entdeckte ich Mängel, die ich in absehbarer Zeit beheben werde, weil ich das Original vom Backup-Archiv holen kann.

Die "alte" Präsentation wird bis Ende März 2024 im "gefrorenen" Zustand erhältlich sein. Sie befindet sich in old3.Dechovka.eu. Die alte Präsentation wird dann definitiv entfernt.

Ich wünsche allen einen angenehmen Spätherbst.
- Antonin

"Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla. Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě. Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí." -- Ladislav Kubeš st.

"Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem. Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist gegen sich selbst.  Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht."-- Ladislav Kubeš Sen.