Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Composer Header _

"V hudbě život Čechů"    "In der Musik ist das Leben der Tschechen." -- Bedřich Smetana
Slavnostní kladení kamene Národního Divadla v Praze - Feierliche Grundsteinlegung beim Bau des Nationaltheaters in Prag

Antonín Dvořák: Rusalka, árie "Měsíčku na nebi hlubokém"
Gabriela Benáčková soprán, Česká filharmonie, Maestro Václav Neumann
Bedřich Smetana: Cyklus Má vlast, Vyšehrad
Česká filharmonie, Maestro Rafael Kubelík
EDITORIAL / ADMIN FLASH NEWS ...
VIENNA -    
     2024-05-21: Background maintenance, site, db backup ...

"Anything we do without vision is doomed to fail." -- unknown

 CZ Česká dechovka je a zůstane "rodinným stříbrem" Čechů.
- de - Böhmische Blasmusik ist und bleibt das "Familiensilber" der Tschechen.

Milí přátelé české dechové hudby!
Liebe Freunde der böhmischen Blasmusik!

Sestry Valčuhovy ze Svatobořic
Sestry Valčuhovy ze
Svatobořic_Mistřína. Nadějný dorost se sklonem k dechovým tradicím.
______________________
Antonín ŽváčekAntonín Žváček
Bystročická
hraje BK Makos

viz. také / siehe auch
Skladatel Antonín Žváček: Král moravské polky / König der mährischen Polka
Bistročice
Bistročice
____________________

- de - Im Folgenden lege ich in kurzen Worten meine Motivation bezüglich der Beschäftigung mit der böhmisch-mährisch-slowakischen Blasmusik offen, kurz um der böhmischen Blasmusik, einer Beschäftigung, der ich in meiner Freizeit und ohne finanzielle Hintergründe nachgehe.

Ich komme aus Südmähren, mein Vater war gestandener Niederösterreicher aus Weinviertel,  musikalisch mit Zieharmonika unterwegs, seine Eltern aus Hodonín, meine Mutter Slowakin aus Kremnica, ich wurde in positiver Hinsicht sehr stark beeinflußt durch den hervorragenden Pädagogen und Schuldirektor Josef Franěk aus Rotau bei Graslitz in Westböhmen. Das Lebensschicksal hat mit nach Wien verschlagen.

Ich liebe Mähren, das Land, die Leute, ihre Sitten, ihre Tradition, ihre Lebenseinstellung und ihren Lebenszugang. Ich liebe ihre Denkart, ihre Emotionen sowie die Folklore mit Volksmusik, die aus diesem fruchtbaren Land kommen.

Zu meiner großen Freude bin ich nicht allein. Es gibt viele aufrichtige Anhänger der böhmischen Blasmusik außerhalb der Heimat, insbesondere im deutschsprachigen Raum, in  Österreich, der Schweiz, Deutschland, Belgien, Holland und anderen Ländern wie ich mich immer wieder bei diversen Anlässen stets von Neuem überzeugen kann.

Ich bin diesen Leuten gegenüber von Dankbarkeit sehr  erfüllt. Sie gehören alle zu meiner Blutgruppe. Nicht zuletzt bereiten mir auch alle meine vier Kinder eine enorme Freude, die die blasmusikalische Tradition in den unterschiedlichen Ausprägungen - von der Volksmusik bis zur glanzvollen Wiener Klassik - weiter tragen.

Derzeit gibt es so gut wie keine geeignete, etablierte Einrichtung, die sich zum Ziel setzt, Informationen über die kulturellen Aktivitäten in diesem blasmusikalischen Segment, vermutlich aus dem mangelnden kommerziellen Anreiz, dem europäischen Publikum näher zu bringen.

Ich habe mir daher zum Ziel gesetzt, Interessenten im europäischen Raum über Aktivitäten in der Heimat, mit der ich weiterhin einen engen Kontakt unterhalte, nach verfügbaren Kräften über das Geschehen in blasmusikalischer Hinsicht am Laufenden zu halten. Zugleich möchte ich aber auch die "Brückenfunktion" aller Interessierten an böhmischer Blasmusik im vereinten Europa wahrnehmen. Dass dies nicht vollständig, "objektiv" und lückenlos bewerkstelligt werden kann, liegt daran, dass ein derartig umfassendes, vielfältiges Gebiet von einer einzigen Person, noch dazu in der Freizeit, einfach nicht zu bewältigen ist.

Ich habe die Absicht, Gespräche mit interessanten Leuten, Komponisten, Kapellmeistern zu bringen, die ich besuche, Übersetzungen von ausgewählten Beiträgen, Liedern, Kurzimpressionen von Festivalbesuchen, meine eigenen Reflexionen u. v. a. m. zu unterbreiten. Das breite Themenspektrum möchte ich im gesamteuropäischen Rahmen berücksichtigen.

Mit meinen Aktivitäten hoffe ich einen Einblick ins Umfeld der ursprünglichen Wurzeln anzubieten, zum besseren Verständnis der böhmischen Blasmusik sowie zur Aufrechterhaltung ihrer stets lebendigen Tradition im europäischen Raum beizutragen.

Motivační pozadí - Má mise, proč to dělám

Metoděj PrajkaMetoděj Prajka
viz. také / siehe auch
Skladatel Metoděj Prajka, 1898 - 1962 / Komponist Metoděj Prajka

Lenivá,
hraje BK Lanžhotčanka

Lanžhot
Lanžhot
____________________
Dolanka
Jarka Hubáčková,
Věra Veselá
Ptala sa mňa
hraje Dolanka z Ratíškovic
Musik Miloš Procházka
Text  Josef Dofek
______________________

CZ  V následujícím chci přiblížit fanouškům česko-moravsko-slovenské dechové hudby, krátce české dechové hudby, mé motivační pohnutky, proč se českou dechovkou zabývám, činností, které věnuji svůj volný čas a s kterou v pozadí nejsou spojeny žádné finanční úvahy.

Pocházím z jižní Moravy, otec Rakušák z Weinviertelu, s tahací harmonikou na cestách, jeho rodiče z Hodonína,  matka Slovenka z Kremnice, silně ovlivněn vynikajícém pedagogem a ředitelem školy panem Josefem Fraňkem z Rotavy u Kraslic v západních Čechách. Životní osud mě zavál do Vídně. Miluji Moravu, zemi, lidi, jejich zvyky, tradici, jejich přístup k životu a humor. Miluji jejich způsob myšlení, jejich emoce jakož i folklor a lidovou hudbu, která má svůj původ v této kulturně plodné zemi.

K mé velké radosti nejsem sám. Existuje spousta skutečných příznivců a fandů české dechové hudby mimo domov, zejména v německy hovořících zemích, Rakousku, Švýcarsku, Německu, Belgii, Holandsku, o čemž se mohu vždy  přesvědčit při mých různých návštěvách nejrůznějších festivalů. Všichni patří do mé krevní skupiny. Vůči těmto lidem pocituji vždy vděčnost. V neposlední řadě mám i ze svých čtyř dětí mimořádnou radost, kteří tradici dechové hudby v nejrůznějších formách – od tradiční lidové dechovky až po slavnou Vídeňskou Klasiku – nesou jako štafetu s opravdovým nadšením dál .

V současné době de-facto neexistuje žádné etablované médium, které by mělo za cíl zprostředkovávat  evropskému publiku bližší informace o dění z tohoto kulturního segmentu, pravděpodobně z nedostatku možností komerčního zužitkování.

S domovem udržuji stálý kontakt. Rozhodl jsem se proto a vzal si za cíl informovat příznivce české dechové hudby v (zejména německy hovořících) evropských zemích o aktivitách „doma“, kde má tato tradice kolébku a stále se o ni pečuje. Zároveň je ale i má snaha brát na zřetel jakékoliv dění na poli české dechové hudby v evropské dimenzi a tím pádem „sehrát“ i jakousi „přemosťovací“ funkci, protože mám stejně blízko ke všem evropských fandům české dechové hudby bez rozdílu jejich jazyka. Že se mně toto nemůže „povést“ stoprocentně, dostatečně obsáhle a zcela objektivně  spočívá v tom, že takovouto širokou zájmovou oblast nelze zvládnout pouze jednou osobou – mnou samým – a to ve volných chvílích.

Mám v úmyslu vést rozhovory se zajímavými lidmi, skladateli, textaři, kapelníky dechových skupin, leadery a získané informace uvést na těchto stránkách, psát o slavných a významných osobnostech, které k dechovkové tradici mimořádně přispěli. Dále pak nabízet mé překlady vybraných zajímavých příspěvků, dojmy z festivalů a reflexe na dění v tomto hudebním segmentu. Má snaha je vždy vidět přínos v evropském měřítku.

Doufám a věřím, že mými aktivitami přiblížím popřípadě umožním mnohým hlubší náhled do oblasti původu a kořenů této živé tradice a přispěji k lepšímu porozumění české dechové hudby, jejímu rozvoji jakož i dalšímu rozšíření v evropském měřítku.

- slovácký ornament -


Zpívali mužáci pod kaštanem - hudba, text Pamětník Jožulka Uher / Zeitzeuge Jožulka Uher,
Arr. pro Túfaranku Bohumír Kameník - hraje a zpívá dechová hudba Túfaranka
Kvitek100x100

Co je česká dechovka?


"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.


Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradici
české dechovky v Evropě a jinde.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice
to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?


"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa und anderswo beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?


"Culture and traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe and elsewhere.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998