Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
_ Privacy Policy Header _
EDITORIAL / ADMIN FLASH NEWS ...
VIENNA -    
     2024-07-17: None ...

CZECH
GERMAN

Autor a vlastník těchto stránek

Antonin Sprinzl, Dipl.-Ing.
A-2733 Schrattenbach
Antonin [mailsign] wzone [dot] eu
 

Obsah těchto stránek reflektuje osobní názory a informace autora stránek dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí. Jakoukoliv obsahovou nepřesnost nelze samozřejmě vyloučit. Autor nepřebírá žádnou záruku za správnost, úplnost a aktualitu uvedených informací na těchto stránkách jakož i za obsahy externích webových stránek, na které se v obsahu těchto stránek odkazuje.

Privacy policy
Na těchto stránkách se neužívají ŽÁDNÉ mechanizmy ke shromažďování či vyhodnocování
osobních dat návštěvníků.


Autor und Inhaber dieser Seiten

Antonin Sprinzl, Dipl.-Ing.
A-2733 Schrattenbach
Antonin [mailsign] wzone [dot] eu

 

Der Inhalt dieser Seiten reflektiert persönliche Ansichten und Informationen des Autors nach seinem besten Wissen und Gewissen. Jedwede inhaltliche  Ungenauigkeit kann selbstverständlich nicht ausgeschlossen werden. Der Autor übernimmt keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der hier angeführten Informationen sowie für Inhalte von Websites, auf die mittels hier angeführter Hyperlinks verwiesen wird.

Privacy policy
Auf diesen Seiten werden KEINE Mechanismen verwendet, die zur Sammlung oder Auswertung persönlicher Daten der Besucher führen.

NOTE
Change or adjustment of the privacy policy at www.dechovka.eu


The author of this internet presentation reserves the right to change or adjust
the current privacy policy appropriately at any time without prior notice.

If you do not agree with this policy, disconnect from www.dechovka.eu immediately.