Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
Antonín Dvořák: Rusalka, árie "Měsíčku na nebi hlubokém", Gabriela Benáčková soprán, Česká filharmonie, Václav Neumann
Bedřich Smetana: Cyklus Má vlast, Vyšehrad, Česká filharmonie,Rafael Kubelík

"Když pomyslím na to, co jsem osobně z hudby pro můj život získal, tak je to asi více, než obráceně."    "Wenn ich daran denke, was ich persönlich aus der Musik für mein Leben gelernt habe, dann ist das wahrscheinlich mehr als umgekehrt." -- Daniel Barenboim

Contact Antonín

E - M a i l   >>   dechovka [at] mailamt [dot] eu

see also / viz také
Má mise, motivační pozadí / Meine Mission, Motivationshintergrund

Měšťanská hospůdka / Bürgerliches Wirtshaus
(am Hauptplatz in Uherský Ostroh, Bild s. unten)
hudba, text Blahoslav Smišovský
hraje dechová hudba Frajárka Slávka Smíšovského

A, www.dechovka.eu


Slávek Smišovský - Mám šohajíčka
dechová hudba Frajárka Slávka Smíšovského / Blaskapelle Frajárka Slávka Smíšovského
kapelník Jožka Zámečník


Skladba věnovaná (zpívající) dceři "Vendulce"
(manželka kapelníka Jožky Zámečníka)
Věrka Smišovská (manželka Slávka Smišovského)
při jedné z mých návštěv ednou poznamenala:
"... jedna z mých nejoblíbenějších"

Komposition gewidmet seiner (singenden) Tochter
"Vendulka" (Gattin von Kplm. Jožka Zámečník)
Věrka Smišovská  (Gattini von Slávek Smišovský)
bemerkte einmal bei einem meiner Besuche:
"... eine meiner Beliebtesten"

Slávek Smišovský signierte seine Manuskripte mabschließend mit ...
"Bože, kéž to někoho potěší"
"Mein Gott, möge das doch jemand erfreuen."


Věrka, Slávek Smíšovský v Šardicích   Měšťanská hospůdka na rynečku v Uherském Ostrohu
Věrka a Slávek Smišovský v Šardicích   Inspirace: Měšťanská hospůdka na rynečku v Uherském Ostrohu

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück habt ihr schon gehört?

Za svítání

Václav TrojanZa svítání / Bei Frühdämmerung

 Blaskapelle Vindemia

umělecký vedoucí
Karl Nagl

Sonne entgegen ...  BK Vindemia
Der Sonne entgegen ...

Die Blaskapelle Vindemia aus dem nördlichen Weinviertel besteht fast zur Gänze aus Nicht-Profis, aus Mitgliedern, die ihrem täglichen Broterwerb nachgehen, jeder auf seine Art. Mit der Blasmusik beschäftigen sie sich nur in ihrer Freizeit. Durch ihren Beitrag wird auch die "musikalische Grenze" zum mährischen Nachbarland immer dünner.

Der Komponist dieses Stückes, der in den Jahren 1907-1983 lebte, war ein musikalischer Multitalent und Pädagoge. Er schrieb Stücke für ein breites musikalisches  Spektrum, für die Oper genauso wie für die Volksmusik. Einer der bedeutendsten lebenden mährischen Komponisten, Evžen Zámečník hatte im Jahre 1983 ein Werk f. Blasorchester "Eine Blume für Václav Trojan" diesem unscheinbaren Komponisten gewidmet.

Blaskapelle Vindemia feiert am 31. Juni ihr 15. jähriges Bestandsjubiläum (s.a. Terminkalender). Ich bin überzeugt, dass in den kommenden 15 Jahren ihre Begeisterung für die böhmische Volksmusik weiterhin nicht nachlässt.

My study audio backgroud

DH Túfaranka - V brodském zátiší

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998