Militärmusik in Österreich: Gespräche im Parlament / Vojenská hudba v Rakousku: Hovory v parlamentu

- DE -


Österreichisches ParlamentAm 20. November ě2014 fand im österreichischen Parlament eine umfassende Debate zwischen politischen Representasnten des Landes über die bundesweite Erhaltung der Militärmusik in Österreich. Das Ergebnis dieser Vorgespräche, bei denen ein eindeutiger Konsens über die Erhaltung der Militärmusik herrschte, lässt erfreulicherweise eine ganz große Hoffnung aufkommen, dass diese Angelegenheit in absehbarer Zeit positiv erledigt werden kann. Die finale Entscheidung liegt nun in Kompetenz des Verteidigungsministers.

- CZ -


Österreichisches Parlament20. listopadu 2014 se konala v rakouském parlamentu obšírná debata mezi politickými reprezentanty země ohledně zachování vojenské hudby ve všech devíti spolkových zemích Rakouska. Výsledek tohoto jednání, které probíhalo ve znamení jednoznačného souznění zachování vojenské hudby v Rakousku, ponechává prostor k velké naději, že bude celá záležitost v dohledné době pozitívně vyřízena. Konečné rozhodnutí je nyní v kompetenci ministra obrany.