Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
ADMIN / OPERATIONAL JOTS >>> System software updated. Next significant software upgrade planed for 2023- <<< STAY TUNED

Anketa / Umfrage - Gedanken zu EM in böhmischer Blasmusik / Zamyšlení nad EM v české dechovce

Výsledek ankety k článku ... /  Ergebnis der Umfrage zum Artikel ...
Gedanken zur sogenannten Europameisterschaft in böhmischer Blasmusik / Zamyšlení nad tzvn. Evropským mistrovstvím v české dechovce
v časovém rozmezí od - do / im Zeitraum von - bis
2012-03-04 19:11:13 - 2013-04-04 19:11:12

Obsahové souvislosti v článku "Zamyšlení nad "Evropským mistrovstvím v české dechovce" jsou z mé perspektivy ...

Anketa / Umfrage EUM2012


Der Sachverhalt im Artikel "Gedanken zur Europäischen Meisterschaft" wurde aus meiner Sicht ...

Anketa / Umfrage EUM2012
 

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück habt ihr schon gehört?

CD 40 let s Valaškou - Dechová hudba Valaška

Dechová hudba Valaška

40 let s Valaškou
(click to enlarge)

Lásko, lásko


Hudba Václav Maňas ml., text Barbora Strommerová
 
 Velký dík za věnování kapelníku Václavu Maňasovi ml. / Vielen Dank für die Widmung an kapelník Václav Maňas Jun.

My study audio backgroud

Brněnská Moravěnka - Má poslední

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED