Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
ADMIN / OPERATIONAL JOTS >>> System software updated. Next significant software upgrade planed for 2023- <<< STAY TUNED

Noty pro dechovku - Archiv rozšířen / Noten für Blasmusik - Archiv erweitert

Traraacz Dostal jsem opět devět nových skladeb od velmi produktivního textaře Jaroslava Hájka, který udržuje čilý kontakt s celou řadou současných, neméně produktivních skladatelů české dechovky. Tentokráte mohu archiv volně dostupných not opět rozšířit o další skladby pánů skladatelů Jaroslava Heřmana, Václava Maňase ml., Antonína Pechy,  Vladislava Sudy,  Josefa Thumse,  Antonína Tichého a Jiřího Volfa.
Archiv volně dostupných not se nachází na noty.dechovka.eu.
Všem jmenovaným autorům a Jaroslavu Hajkovi jménem příznivců české dechovky srdečně děkuji.

de Ich bekam wieder neun neue Kompositionen vom sehr produktiven Texter Jaroslav Hájek, der einen regen Kontakt mit einer Reihe gegenwärtiger, nicht minder produktiver Komponisten böhmischer Blasmusik unterhält. Diesmal kann ich das Archiv frei zugänglicher Noten um weitere Stücke der Herrn-Komponisten Jaroslav Heřman, Václav Maňas Jun., Antonín Pecha,  Vladislav Suda,  Josef Thums,  Antonín Tichý sowie Jiří Volf erweitern.
Das Archiv von frei zugänglichen Noten befindet sich auf noten.dechovka.eu.
Einen herzlichen Dank allen genannten Autoren sowie Jaroslav Hájek m Namen der Anhänger der böhmischen Blasmusik.

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück habt ihr schon gehört?

J. Vejvoda, V.Zeman - Hrajte, já ráda tancuju

Hrajte, já ráda tancuju - hudba Jaromír Vejvoda, text Vašek Zeman

zpívá / gesungen von
Vašek Konvička und Vašek Zeman(!!)

Orchestr Harry Hardena / Harry Harden Orchester
Esta label 7441, m. č. 2391 / Esta Nr. 2391
nahráno 1937 / aufgenommen 1937

s.a. / viz. také
Václav Zeman: Genialer Texter

Vašek Zeman

 

My study audio backgroud


stará lidová / altes Volkslied
hraje a zpívá Malý dechový orchestr Ústřední hudby Armadý ČR
řídí Viliam Béreš


- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED