Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
ADMIN / OPERATIONAL JOTS >>> Significant system !! UPGRADE IN PROGRES !! / SWITCH to new one planed for autumn <<< STAY TUNED

Další bezplatné noty pro dechovku / Weitere kostenlose Noten für Blasmusik

Wbcz Hudební skladatelé Jiří Helán, Jaroslav Heřman, Václav Maňas ml., Jiří Tesařík, Josef Thums, Antonín Tichý ve spolupráci s textařem Jaroslavem Hájkem přispěli opět novými skladbabi do archivu bezplatně dostupných not pro dechovku.
Viz. noty.dechovka.eu
Jménem všech nadšenců české dechovky jim vyjadřuji srdečný dík.

de Komponisten Jiří Helán, Jaroslav Heřman, Václav Maňas ml., Jiří Tesařík, Josef Thums, Antonín Tichý haben in Zusammenarbeit mit dem Texter Jaroslav Hajek wieder einmal mit neuen Kompiositionen zum Archivfundus  der kostenfrei zugänglichen Stücke für die böhmische Blasmusik beigetragen.
Siehe noten.dechovka.eu
Im Nahmen aller Fans der böhmischen Blasmusik richte ich an sie ein herzliches Dankeschön.
--

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück habt ihr schon gehört?

CD Na klobúckých lukách - Dechová hudba Valaška

Dechová hudba Valaška

Na klobúckých lukách - Dechová hudba Valaška
(click to enlarge)

Release me


Hudba Robert Harris / Eddie Miller
sólo na B klarinet Václav Maňas ml.
 
 Velký dík za věnování kapelníku Václavu Maňasovi ml. / Vielen Dank für die Widmung an kapelník Václav Maňas Jun.

My study audio backgroud

Brněnská Moravěnka - Má poslední

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED