Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
ADMIN / OPERATIONAL JOTS >>> System software updated. Next significant software upgrade planed for 2023- <<< STAY TUNED

noty.dechovka.eu - Další přírůstek nových skladeb / Weiterer Zuwachs von neuen Kompositionen

Notenarchivcz Archiv not pro dechovku byl opět obohacen o další skladby, tentokráte z pera pámů skladatelů Jana Čiviše, Jiřího Lhotského, Václava Maňase ml., Vladislava Sudy,  Jiřího Volfa, Josefa Thumse a Atonína Tichého v osvědčené spolupráci s textařem Jaroslavem Hájkem.
Nové skladby jsou v archivu noty.dechovka.eu u zmíněných autorů vhodně označeny.

de  Das Notenarchiv fúr Blasmusik wurde um weitere Kompositionen bereichert. Diesmal haben folgende Herrn Komponisten mit einem Beitrag aufgewartet: Jan Čiviš,
Jiří Lhotský, Václav Maňas ml., Vladislav Suda, Jiří Volf, Josef Thums  und Antonín Tichý in bewährter Zusammenarbeit mit dem Texter Jaroslav Hájek.
Neue Kompositionen sind im Notenarchiv noten.dechovka.eu bei den genannten Authoren geeignet gekennzeichnet.
.

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück habt ihr schon gehört?

Ernst Mosch - Liebespärchen / Zamilovaní

 
Gesang: Barbara Rosen, Norman Sanders

- DE -
"Der Mond stand am Himmelszelt, er lachte und dachte,
ich wünschte mir, daß auf der Welt, man mich doch mehr beachte,
ich helfe jedem jungen Paar beim Küssen und Kosen,
und leuchte ihnen Jahr für Jahr,
darf niemals stille stehen und stets mich drehn.

Liebespärchen, sind so herrlich anzuschauen,
Liebespärchen, ihnen schenke ich mein Vertrauen,
in meinem hellen Schein, sollen alle glücklich sein,
ich bin euer guter Mond, der hoch am Himmel wohnt."


- CZ -
"Měsíc se třpytil na obloze, přemýšlel a smál,
přál bych si, aby si mě svět přeci jen více všímal,
pomáhám každému mladému páru, při mazlení a líbání,
svítím rok co rok, jsem v pohybu bez přestání.

Zamilovaní milenci, vždy božský na ně pohled,
zamilovaným milencům věnuji mou důvěru, můj dohled,
ať jsou všichni šťastni, v mém stříbrném svitu,
jsem váš měsíc, vysoko na obloze, až do úsvitu."


 

Translation CC2015 Antonín, www.dechovka.eu

My study audio backgroud

DH Malá muzika Nauše Pepíka - Když srdce mne boli

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED