Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
ADMIN / OPERATIONAL JOTS >>> System software updated. Next significant software upgrade planed for 2023- <<< STAY TUNED

Merry Christmas to all People of Good Minds

[Czech] Evropská kultura, jejíž součástí je také hudba nejrúznějších forem, je mohutný, živý strom s velmi hlubokými kořeny. Během uplynulých staletí, přes veškeré pohromy, které Evropu a její národy postihly, nebylo možné, tento mohutný strom vykořenit, skýtající lidem sílu a životní orientaci, někdy také i sílu k přežití. Jsem pevně přesvědčen, že víra společnosti v symboliku, kterou tento strom obsahuje, nelze ničím a nikým vykořenit. Je třeba mít stále na paměti,  že naděje umírá vždy až poslední.
Antonín a www.dechovka.eu přejí všem lidem dobré mysli pohodové Vánoce.

[German]
Die europäische Kultur, zu der auch Musik verschiedener Formen gehört, ist ein massiver, lebendiger Baum mit sehr tiefen Wurzeln. In den letzten Jahrhunderten ist es trotz aller Katastrophen, die Europa und seine Völker heimgesucht haben, nicht gelungen, diesen mächtigen Baum zu entwurzeln, der den Menschen Kraft und Lebensorientierung und manchmal auch die Kraft zum Überleben gab. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Glaube der Gesellschaft an die Symbolik, die dieser Baum enthält, von nichts und niemandem ausgerottet werden kann. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Hoffnung immer zuletzt stirbt.
Antonín und www.dechovka.eu wünschen allen Gutmenschen ein erholsames Weihnachtsfest.

[English]
European culture, which also includes music of various forms, is a massive, lively tree with very deep roots. Over the past centuries, despite all the disasters that have befallen Europe and its peoples, it has not been possible to uproot this mighty tree, giving people the strength and life orientation, and sometimes the strength to survive. I firmly believe that society's belief in the symbolism that this tree contains cannot be eradicated by anything or anyone. It is important to keep in mind that hope always dies last.
Antonín and www.dechovka.eu wish all people of good minds a relaxing Christmas.

[Russian] Европейская культура, которая также включает музыку в различных формах, представляет собой массивное живое дерево с очень глубокими корнями. За прошедшие столетия, несмотря на все бедствия, обрушившиеся на Европу и ее народы, было невозможно искоренить это могущественное дерево, которое давало людям силу и жизненную ориентацию, а иногда и силу для выживания.Я твердо верю, что вера общества в символику, содержащуюся в этом дереве, не может быть искоренена ничем и никем. Важно помнить, что надежда всегда умирает последней.
Антонин и www.dechovka.eu желают всем здравомыслящим людям безмятежного Рождества.Collegium Marianum: The Holy Night / Italian and Czech Baroque Christmas Music
see also www.collegiummarianum.cz
Violinschluessel

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück habt ihr schon gehört?

Odchází láska (zpívá legendárni Standa Procházka)

Odchází láska
hudba Jaroslav Malina, původní text Pavel Jánský
zpívá legendární Standa Procházka
hraje Orchester Jaroslava Maliny pod jeho řízením
recorded by
Ultraphon, Praha,  28. 3. 1947

My study audio backgroud

Metoděj Prajka - Hodová

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED