Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
ADMIN / OPERATIONAL JOTS >>> System software updated. Next significant software upgrade planed for 2023- <<< STAY TUNED

Přírůstek nových skladeb pro dechovku / Zuwachs neuer Kompositionen für Blasmusik

Noten 202201 czArchiv bezplatného notového materiálu pro dechovku byl opět obohacen o autorská díla pánů skladatelů Karla Macha, Václava Maňase ml. a Antonína Tichého ve spolupráci s osvědčeným Textařem (včelařem a majitelem nejvýše položeného vinohradu mezi Prahou a Brnem) Jaroslavem Hájkem:-)
Jsem také velmi potěšen, že mohu tentokráte obzvláště srdečně uvítat NOVÉHO skladatele Karla Macha.
Noví skladatelé jsou vždy vřele vítáni. Platí pouze jediná restrikce a to, že jejich díla ve spolupráci s kýmkoliv nebyla zatím nikde jinde veřejně publikována.
Kompozice naleznou zájemci v archivu na noty.dechovka.eu

de Das Archiv des kostenlosen Notenmaterials fúr Blasmusik wurde wieder um Originalwerke der Komponisten Karel Mach, Václav Maňas ml. und Antonín Tichý in Zusammenarbeit mit dem bewährten Texter (Imker, und Besitzer des geographisch am höchsten gelegenen Weingartens zwischen Prag und Brúnn) Jaroslav Hájek bereichert.
Ich bin auch sehr erfreut, dass ich diesmal einen NEUEN Komponisten, Karel Mach, ganz herzlich begrüßen darf.
Neue Komponisten sind immer herzlich willkommen. Es gilt lediglich die einzige Restriktion und zwar, dass ihre Werke in einer beliebigen Zusammenarbeit bisher bei keinem anderen Verleger öffentlich publiziert wurden.
Die Kompositionen finden Interessenten im Archiv unter noten.dechovka.eu

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück habt ihr schon gehört?

Miloš Procházka, Stanislav Pěnčík - Daj si šohaj
hudba Miloš Procházka
text Stanislav Pěnčík

hraje a zpívá
dechová hudba Dolanka

- Dolanka - Muzikanti z Ratíškovic -
CD "Muzikanti z Ratíškovic"
.

 

My study audio backgroud

Vlado Kumpan - Mistrovská polka

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED