Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
ADMIN / OPERATIONAL JOTS >>> System software updated. Next significant software upgrade planed for 2023- <<< STAY TUNED

Happy and Peaceful Year 2023 to All Humankind from Austria

opereta
Netopýr / Die Fledermaus / The Bat
hudba Johann Strauss ml. - libreto Karl Haffner, Richard Genée
premiéra Theater an der Wien 5. dubna 1874
Tato opereta patří k nejzdařilejším z období tzvn. "ZLATÉ VÍDEŇSKÉ OPERETY"

Opereta je rok co rok "stálicí" na programu VÍDEŇSKÉ STÁTNÍ OPERY na přelomu roku.
Proč? Je nejen jedno ze "zlatých zrnek z klenotnice" krále valčíku Johanna Strausse ml., čili rakouská, ale především ze společenského a lidského hlediska nadčasová.

Zde uvádím mimořádně zdařilou produkci České Televize z roku 1981, čili v českém znění. Opereta je z herecké a pěvecké perspektivy v "jedné osobě" velmi náročná. Proto asi bylo v české produkci voleno osazení zpěvu odděleně. Protože je opereta z vídeňského prostedí zpívána v původním nářečí, není vůbec snadné toto vše vhodně přeložit a stmelit tak dohromady, aby divák získal dojem původního prostředí s charakterystickými vídeňskými dialogy ( tzvn. Wiener Schmäh). Toto je totiž na této operetě naprosto nedílnou a jistě vemi náročnou součástí a proto ne na každé představení (zejména mimo Rakousko) lze nahlížet jako na zdařilé. Zde musím podtrhnout, že se uvedená česká televizní produkce po všech stránkách mimořádně vydařila. Vyznačuje se svým scénářem, humorem, přrozeností, vtipem a lidskostí, která je původní, víďeňské nápadně velmi blízká.
i 'Cut and paste' to translate the text to your prefered languageViolinschluessel

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück habt ihr schon gehört?

V tej milotskej bažantnici
ein altes mährisches Volkslied

hudba
Arr. Jan Slabák

zpěv
Zdena Hovorková
Majka Vyoralová

Blaskapelle Moravanka
Jan Slabák

Moravanka druhá

LP "Moravanka - Druhá"

Diese LP wurde im Studio des Brünner Rundfunks im Jahre 1974 aufgenommen, zu jener Zeit, als der "Stern" Moravanka im Begriff war, aufzusteigen. An dieser Kostprobe lässt sich erahnen, welchen Seismograph Jan Slabák im Herzen trug. Mit diesen Aufnahmen hatte er die Herzen mährischer Liebhaber der Folklore in Handumdrehen erreicht, die Leute sagten nur "das ist es", und nicht nur die mährischen Blasmusikliebhaber. Ganz Europa wurde von dieser gefühlsbetonten Blasmusik erfasst. Moravanka wurde innerhalb kurzer Zeit auf die Umlaufbahn des Erfolges katapultiert.

Diese emotionsgeladene Musik lässt kein mährisches Auge trocken.

Und diese Gegend wir besungen:

Milotice

My study audio backgroud

hudba Antonín Borovička, text Vilda Sýkora

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED