Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
ADMIN / OPERATIONAL JOTS >>> System software updated. Next significant software upgrade planed for 2023- <<< STAY TUNED

noty.dechovka.eu: Přírůstek dalších originálních skladeb pro dechovku

Palava
Archiv not pro dechovku byl opět obohacen o dalších 10 originálních skladeb z pera skladatelů Jaroslava Čajky, Václava Maňase ml. a Antonína Tichého v osvědčené spolupráci s neúnavným a inventním textařem Jaroslavem Hájkem, který signalizuje na příští rok 80. narozeniny svého činnorodého životního působení. Jardo, drž se, cvič a dbej na zdravou výživu:-) Jak patrné, je spolupráce Václava Maňase z rodu Sehradických Maňasů s textařem Hajkem obdivuhodně plodná.

Mně nezbývá nic jiného, než pouze zdvořile poděkovat jménem všech nadšenců a těšit se na další kompozice z dílny autorů pro českou dechovku.

Volně přístupný archiv not pro českou dechovku se nachází na noty.dechovka.eu / noten.dechovka.eu

 

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück habt ihr schon gehört?

CD4 Zpívat budu dál - Dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše a Babouci hrají skladby s texty Jaroslava Hájka

K 70. narozeninám textaře Jaroslava Hájka
vydalo Kubešovo hudební vydavatelství
toto CD
70. narozeniny Zum 70. Geburtstag des Texters Jaroslav Hájek
gab Kubešovo hudební vydavatelství
diese CD heraus

Dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše
- + - Nejstarší jihočeská dechová hudba Babouci
CD4 - Zpívat budu dál, DH Veselka, DH Babouci
(click to enlarge)
Hornoveská polka


Hudba Jan Lipold, text Jaroslav Hájek
hraje a zpívá Veselka Ladislava Kubeše
Zvonění pravdy


Hudba Babouci, text Jaroslav Hájek
hraje a zpívá nejstarší jihočeská dechová hudba Babouci

Velký dík za věnování textaři Jaroslavu Hájkovi. / Vielen Dank für die Widmung an den Texter Jaroslav Hájek.

My study audio backgroud


hudba lidová - text lidový
hraje a zpívá Strahovanka

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED