Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
  S lidovou tradicí je to jako se stromem: Zahynou-li kořeny,  je i tento odsouzen k zániku.
Pro dlouhodobou tradici české dechovky je velký počet dechových formací rozhodující.
S pouhou hrstkou kapel nelze udržet žádnou tradici živou, i kdyby hrály na zlatých trumpetách, jakkoliv vysoko.
Česká dechovka je "rodinné stříbro" Čechů, nedělitelná součást národní kultury.


  Mit der Volkstradition ist´s wie mit einem Baum: Gehen die Wurzeln ein, so ist auch sein Untergang gewiss.
Für einen langfristigen Bestand der böhmischen Blasmusik ist eine Vielzahl von Blaskapellen entscheidend.
Mit bloß einer Handvoll lässt sich keine Tradition lebend erhalten,  mögen diese mit goldenen Trompeten egal wie hoch spielen.
Böhmische Blasmusik ist das "Familiensilber" der Tschechen, ein untrennbarer Bestandteil der Volkskultur..


Vždy mějte na paměti: Vlast, jazyk a kulturní kořeny jsou fundamentem VAŠÍ identity.
Denken Sie immer daran: Heimat, Sprache und kulturelle Wurzeln sind das Fundament IHRER Identität.
Always keep in mind: H
omeland, language and cultural roots are the foundation of YOUR identity.
 

Guests ON DechoStage 2024 NOW

DECHOSTAGE presents regularly one of many active music formations from
the European geographic region
cultivating the tradition of Bohemian Brass Music.

See also previous bands presented on DechoStage at
dechostage.dechovka.eu

15 - Stallberg Musikanten (AT)

de Stallberg Musikanten haben im Jahr 2023 ihr 30-jähriges Bestansjubiläum
erfolgreicher musikalischer Tätigkeit seit der Gründung gefeiert
cz Dechová hudba Stallberg Musikanten oslavila v roce 2023 jubilejních
30 let úspěšné hudební činnosti od založení

Zirkus Renz - Stallberg Musikanten - Obersdorf, März 2024
Xylophon-Solistin Tanja Dvorzak aus Deinzendorf (bei Retz)
de
"Der Wein und die Musik haben einiges gemeinsam, nicht nur das Moderne, sondern auch die Tradition"
-- österreichische Weinkönigin Tanja Dvorzak
cz
"Víno a hudba mají něco společného, nejen to moderní, ale také tradici"
-- rakouská Královna vína Tanja Dvorzak

EDITORIAL / ADMIN FLASH NEWS ...
VIENNA -    
     2024-05-21: Background maintenance, site, db backup ...

SpotlightHeader 

Country in Spotlight

 

European Brass Bands in Spotlight

 

Pick of the Month 2018

 

On stage 2010 - 2016

  Brass Bands of the Month 2008 - 2012

Přeji krásný den / Hab einen schönen Tag / Have A Lovely Day

Václav Bláha - Kdybych já věděla - zpívá R.A.Dvorský (1. hlas), Václav Bláha (2. hlas)
hraje R.A.Dvorský Melody Boys - nahrávka Supraphon 1939