Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
  S lidovou tradicí je to jako se stromem: Zahynou-li kořeny,  je i tento odsouzen k zániku.
Pro dlouhodobou tradici české dechovky je velký počet dechových formací rozhodující.
S pouhou hrstkou kapel nelze udržet žádnou tradici živou, i kdyby hrály na zlatých trumpetách, jakkoliv vysoko.
Česká dechovka je "rodinné stříbro" Čechů, nedělitelná součást národní kultury.


  Mit der Volkstradition ist´s wie mit einem Baum: Gehen die Wurzeln ein, so ist auch sein Untergang gewiss.
Für einen langfristigen Bestand der böhmischen Blasmusik ist eine Vielzahl von Blaskapellen entscheidend.
Mit bloß einer Handvoll lässt sich keine Tradition lebend erhalten,  mögen diese mit goldenen Trompeten egal wie hoch spielen.
Böhmische Blasmusik ist das "Familiensilber" der Tschechen, ein untrennbarer Bestandteil der Volkskultur..


Vždy mějte na paměti: Vlast, jazyk a kulturní kořeny jsou fundamentem VAŠÍ identity.
Denken Sie immer daran: Heimat, Sprache und kulturelle Wurzeln sind das Fundament IHRER Identität.
Always keep in mind: H
omeland, language and cultural roots are the foundation of YOUR identity.
 
Current GUEST on DechoStage
DECHOSTAGE presents regularly one of many active music formations from the European geographic region
cultivating the tradition of Bohemian Brass Music.

See also previous bands presented on DechoStage at dechostage.dechovka.eu

17 - Blaskapelle Eudaimonia (DE)

1. Uplakaná und 2. Duselige Polka
Duselige Polka gewidmet Tanja Dusel und ihrer Blaskapelle Eudaimonia von Pavol Prostredný
Blaskapelle Eudaimonia
EDITORIAL / ADMIN FLASH NEWS ...
VIENNA -    
     2024-06-14: Video performance improvements ...
Der Kplm. der Hufi Muzikanti, Josef Hufnagl, teilte mir mit, dass die Blaskapelle Hufi Muzikanti, www.hufimuzikanti.at aufgelöst und zum 20. April 2009 ihre Tätigkeit beendet hat. Kapelník Hufi muzikantů Josef Hufnagl mně sdělil, že dechová hudba Hufimuzikanti, www.hufimuzikanti.at byla rozpuštěna a tudíž k 20. dubnu 2009 svou činnost ukončila.

 

Přeji krásný den / Hab einen schönen Tag / Have A Lovely Day

Josef Poncar - Za potočinou, text Vašek Zeman
zpívají Jana Mikulášová · Eva Karasová - hraje Pražská kapela Petra Finka