Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
  S lidovou tradicí je to jako se stromem: Zahynou-li kořeny,  je i tento odsouzen k zániku.
Pro dlouhodobou tradici české dechovky je velký počet dechových formací rozhodující.
S pouhou hrstkou kapel nelze udržet žádnou tradici živou, i kdyby hrály na zlatých trumpetách, jakkoliv vysoko.
Česká dechovka je "rodinné stříbro" Čechů, nedělitelná součást národní kultury.


  Mit der Volkstradition ist´s wie mit einem Baum: Gehen die Wurzeln ein, so ist auch sein Untergang gewiss.
Für einen langfristigen Bestand der böhmischen Blasmusik ist eine Vielzahl von Blaskapellen entscheidend.
Mit bloß einer Handvoll lässt sich keine Tradition lebend erhalten,  mögen diese mit goldenen Trompeten egal wie hoch spielen.
Böhmische Blasmusik ist das "Familiensilber" der Tschechen, ein untrennbarer Bestandteil der Volkskultur..


Vždy mějte na paměti: Vlast, jazyk a kulturní kořeny jsou fundamentem VAŠÍ identity.
Denken Sie immer daran: Heimat, Sprache und kulturelle Wurzeln sind das Fundament IHRER Identität.
Always keep in mind: H
omeland, language and cultural roots are the foundation of YOUR identity.
 

Guests ON DechoStage 2024 NOW

DECHOSTAGE presents regularly one of many active music formations from
the European geographic region
cultivating the tradition of Bohemian Brass Music.

See also previous bands presented on DechoStage at
dechostage.dechovka.eu

15 - Stallberg Musikanten (AT)

de Stallberg Musikanten haben im Jahr 2023 ihr 30-jähriges Bestansjubiläum
erfolgreicher musikalischer Tätigkeit seit der Gründung gefeiert
cz Dechová hudba Stallberg Musikanten oslavila v roce 2023 jubilejních
30 let úspěšné hudební činnosti od založení

Zirkus Renz - Stallberg Musikanten - Obersdorf, März 2024
Xylophon-Solistin Tanja Dvorzak aus Deinzendorf (bei Retz)
de
"Der Wein und die Musik haben einiges gemeinsam, nicht nur das Moderne, sondern auch die Tradition"
-- österreichische Weinkönigin Tanja Dvorzak
cz
"Víno a hudba mají něco společného, nejen to moderní, ale také tradici"
-- rakouská Královna vína Tanja Dvorzak

EDITORIAL / ADMIN FLASH NEWS ...
VIENNA -    
     2024-05-21: Background maintenance, site, db backup ...
GERMAN
CZECH

(click to enlarge)
Vor zwei Jahren startete ich eine Umfrage, mit dem Ziel, herauszufinden, ob diese Seiten Tschechisch, Deutsch oder in einer anderen Sprache erscheinen sollten. Ich bedanke mich nun bei all den 1515 Besuchern, die mir durch die Abgabe ihrer Stimme geholfen haben, Entscheidung für die Zukunft zu treffen. Das Gesamtergebnis lautet:

772 stimmten für Deutsch
681 stimmten für Tschechisch
33 stimmten für eine andere EU-Sprache
27 stimmten für Englisch
2 haben keine Sprache bevorzugt

Das Ergebnis hatte mich, als sich die Präferenzen langsam abzuzeichnen begannen, ziemlich überrascht. Denn ich begann diese Seiten primär für das deutschsprachige Publikum zu schreiben, in der Annahme, dort bestehe ein gewisser Infomangel. Denn Tschechisch zu schreiben wäre m.E. mit dem sprichwörtlichen "Tragen von Eulen nach Athen" gleich, denn die tschechisch sprechenden Blasmusikfans haben den Zugang zu Quellen, die sie auch verstehen. In E-Mails wurde ich aber danach gefragt, warum ich denn über die böhmische Blasmusik nicht "böhmisch" schreibe. So hatte sich in weiterer Folge daraus die zweisprachige Darstellung entwickelt, die ich auch weiterhin in der Zukunft beizubehalten gedenke.
(click to enlarge)
Před dvěma léty jsem zde umístil anketu s cílem, zjistit, zda-li by měly být tyto stránky psány česky, německy nebo v jiném jazyce. Díky všem 1515 návštěvníkům, kteří se na anketě podíleli a pomohli mně tím rozhodnout se do budoucna. Celkový výsledek ankety zní:

772 hlasovalo pro němčinu
681 hlasovalo pro češtinu
33 hlasovalo pro jiný evropský jazyk
27 hlasovalo pro angličtinu
2 hlasy pro jakýkoliv jazyk

Výsledek mě značně překvapil, když se postupem času začala krystalizovat jazyková preference. Neboť tyto stránky byly z počátku stěžejně psány pro německy hovořící publikum, vycházeje z představy, že v této oblasti panuje jisté informační vákum s  ohledem na dění v oblasti české dechovky. Emaily jsem byl ovšem dotazován, proč o české dechovce nepíši česky. Z toho se postupně vyvinula dvojjazyčná verze v češtině a němčině, u které mám nyní v ümyslu zůstat.

Přeji krásný den / Hab einen schönen Tag / Have A Lovely Day

František Kotásek - Vám přátelé, htaje DH Dolanka z Ratíškovic