Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

"Konec světa bude, až lidi přestanou zpívat"    "Ende der Welt kommt dann, wenn Leute aufhören, zu singen." -- Albert Einstein

CZECH
GERMAN

Antonín Michna

Skladatel Antonín Michna
3.6.1920, Vrbice - 19.12.2000, Vrbice

Autentický hlas Antonína Michny
"Už naši dědové vyprávjali nám, že Vrbica a Velké Bílovice se od nepaměti zvaly na hody a nikdo z nich si nepamatuje, že by se mezi sebú pobili
...
vydržte rodáci z obou dědin v tejto krásnej tradici."

 Tušení- hudba, text  Antonín Michna
umělecký vedoucí Antonín Michna
hraje a zpívá dechová hudba Dubňanka
MC - Rodný dům
natočeno v brněnském rozhlasu 1998

Vrbice - Velké BíloviceAntonín Michna byl veselý člověk, srandista, který měl k lidem a životu velmi blízko. Miloval lidovou muziku, tradice a folklor. Byl to člověk, který roztrušoval veselou náladu, kam jen vkročil. Především byl ale výborným muzikantem, jakého mohl stvořit jen folklor a prostředí na jižní Moravě.

Rodiče v jeho mladistvých letech o zjevném sklonu k muzice nechtěli ani slyšet.  Musel se proto vyučit krejčím, řemeslu s tzvn.  "zlatým dnem". Muzika zůstala pro Antonína ovšem celý život neutuchajícím magnetem. Se zápalem se učil hrát na housle, což bylo vždy považovalo za fundovanou průpravu.  Na počátku svých 20ti let odešel do Brna, které vábilo svými nesčetnými hudebními aktivitami. Tam založil ve svých 26ti letech orchestr Morava. S tímto tělesem působil deset let. Následovalo založení početnějšího, 26ti členného zábavného orchestru, s kterým až do roku 1985 procestoval celou republiku a navštívil spoustu zahraničních zemí s více než úctyhodnými 7000 velmi pestrými vystoupeními.

S komponováním započal ve svých 20ti letech.  Jeho prvotiny vycházely již v roce 1943 v nakladatelství  Jaroslava Stožického v Brně. Vydání prvních skladeb bylo  jistě silnou motivací  věnovat se skladatelské činnosti. Ve svých 50ti letech dosáhl značné vyzrálosti v kompoziční práci. Využíval při tom všech svých dosavadních zkušeností a čerpal především z jeho původního, rodného Vrbického prostředí,  jemu blízké jižní části moravského Slovácka. A kolik kompozic zanechal? Čert ví. Bude jich bohatě více než sto. K většině skladeb psal i svůj text. Jeho skladby jsou objevovány a hrány dechovými formacemi po celé Evropě.

Od roku 1989 až do svého odchodu  do "muzikantského nebe", jak se mezi moravskými muzikanty říká, v roce 2000 působil Antonín Michna jako umělecký vedoucí v kapele Dubňanka. Dubňanka natočila za jeho působení dva MC nosiče, které obsahují stěžejně jeho kompozice. Tyto nosiče již nejsou dostupné. Současný kapelník Dubňanky Ing. Petr Kadaňka mně ale na mé naléhavé přání poskytl kopie těchto studiových záznamů, z nichž zde uvádím ukázky.  Petr mně přislíbil i další fotografie Antonína Michny, které bych na tomto místě rád uvedl, jakmile je dostanu.

Děkuji redaktorovi Václavu Kováři z rozhlasu Proglas za manuskript k vysílání  "Medailon skladatele Antonína Michny" z 30. 10. 2008, který mně dal k dispozici a z kterého jsem zde také čerpal.

---


Antonín Michna

Komponist Antonín Michna
3.6.1920, Vrbice - 19.12.2000, Vrbice

Authentische Stimme von Antonín Michna
"Schon unsere Opas erzählten uns, dass Vrbica und Velké Bílovice seit Urgedenken gegenseitig zu Hody einluden und niemand kann sich erinnern, dass jemals dabei zu Raufereien gekommen wäre
...
erhaltet Gebürtige von beiden Orten diese schöne Tradition aufrecht."

Vorahnung / Tušení - Musik, Text Antonín Michna
künstlerischer Leiter Antonín Michna
MC - Geburtshaus / Rodný dům
aufgenommen im Tonstudio des Brünner Rundfunks 1998

Vrbice - Velké BíloviceAntonín Michna war eine heitere Seele, Spaßmacher, der zu den Menschen und zum Leben sehr nah hatte. Er liebte die Volksmusik, Folklore und gelebte Tradition. Er war ein Mensch, der überall heitere Stimmung verbreitete, wo er nur seinen Fuß setzte. In erster Linie war er aber ein ausgezeichneter Musikant, den vermutlich nur die Folklore-Umgebung in Südmähren hervorbringen konnte.

Die Eltern wollten über die Neigung zur Musik in seinem Jugendalter gar nichts wissen. Er musste daher den Beruf eines Schneiders erlernen, einem Handwerk mit so genanntem "goldenen Boden".  Die Musik übte  bei  Antonín sein ganzes Leben eine magische Anziehungskraft aus. Mit Begeisterung erlernte er das Geigenspiel, was als eine fundierte musikalische Basis angesehen war. Am Anfang seiner 20 Jahre ging er nach Brünn, einer Stadt, die mit ihren zahlreichen musikalischen Aktivitäten jeden Musikliebenden anzog. Dort gründete er in seinen 26 Jahren das Orchester Morava. Mit diesem Klangkörper wirkte er ganze 10 Jahre. Es folgte die Gründung eines neuen, an Besetzung zahlreicheren Unterhaltungsorchesters mit 26 Mitgliedern. Mit dem Letzteren bereiste er beinahe alle Ecken der Heimat sowie zahlreiche Länder im Ausland mit einem sehr bunten Auftritts-Programm, das mehr als 7000 Mal gespielt wurde.

Mit der Kompositionstätigkeit begann Antonín Michna zu Beginn seiner Zwanziger. Bereits die ersten Kompositionen wurden im Brünner Verlag Jaroslav Stožický im Jahre 1943 herausgegeben. Die Herausgabe seiner Erstlingswerke war für ihn ganz bestimmt mit einer starken Motivation verbunden, in dieser Tätigkeit fortzufahren. In seinen 50er Jahren erreichte er in der Kompositionstätigkeit eine beachtliche Reife. Er griff dabei auf seine bisherigen, reichen Erfahrungen zurück und thematisch schöpfte vor allem aus seiner ursprünglichen, Geburtsumgebung Vrbice, einer südmährischen Landesregion, zu der er ein besonderes emotionales Nahverhältnis hatte. Und wie viel Stücke umfasst seine Schaffungsperiode? Der Teufel wird´s wissen. Die Summe dürfte aber reichlich jenseits der 100er Marke liegen. Zu den meisten Kompositionen verfasste er auch einen eigenen Text. Seine Stücke werden von Blaskapellen in ganz Europa "entdeckt" und gespielt.

Ab dem Jahr 1989 bis zu seinem Abgang in den "Musikantenhimmel" - wie es unter den mährischen Musikanten stets heißt - im Jahre 2000, wirkte Antonín Michna als künstlerischer Leiter in der Blaskapelle Dubňanka. Diese Blaskapelle produzierte während dieser Zeit zwei MC-Tonträger, die fast zur Gänze seine Kompositionen enthalten. Diese MC´s sind nicht mehr erhältlich. Der gegenwärtige Kapellmeister Ing. Petr Kadaňka hat mir aber Dankenswerterweise auf meine dringende Bitte Kopien von diesen Studio-Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt, aus denen ich hier Kostproben anbiete. Petr sicherte mir auch weitere Fotos von Antonín Michna zu, die ich an dieser Stelle gerne unterbringen würde, sobald ich diese erhalte.

Ich bedanke mich beim Redakteur Václav Kovář von der Rundfunkstation Proglas für die Bereitstellung seines Manuskriptes, das er für die von ihm gestaltete und am 30. 10. 2008 ausgestrahlte Sendung "Medaillon des Komponisten Antonín Michna" benutzte, aus dem ich hier auch schöpfte.
 
---