Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
  S lidovou tradicí je to jako se stromem: Zahynou-li kořeny,  je i tento odsouzen k zániku.
Pro dlouhodobou tradici české dechovky je velký počet dechových formací rozhodující.
S pouhou hrstkou kapel nelze udržet žádnou živou tradici, i kdyby hrály na zlatých trumpetách, jakkoliv vysoko.
Česká dechovka je "rodinné stříbro" čechů, nedělitelná část národní kultury.


  Mit der Volkstradition ist´s wie mit einem Baum: Gehen die Wurzeln ein, so ist auch sein Untergang gewiss.
Für einen langfristigen Bestand der böhmischen Blasmusik ist eine Vielzahl von Blaskapellen entscheidend.
Mit bloß einer Handvoll lässt sich keine Tradition erhalten,  mögen diese mit goldenen Trompeten egal wie hoch spielen.
Böhmische Blasmusik ist das "Familiensilber" der Tschechen, ein untrennbarer Teil der Volkskultur..


Vždy mějte na paměti: Vlast, jazyk a kulturní kořeny jsou fundamentem VAŠÍ identity.
Denken Sie immer daran: Heimat, Sprache und kulturelle Wurzeln sind das Fundament IHRER Identität.
Always keep in mind: H
omeland, language and cultural roots are the foundation of YOUR identity.
 

DechoStage 2024

DECHOSTAGE presents regularly one of the many music formations from the European region
cultivating
the tradition of Bohemian Brass Music
Viz také předchozí DechoStage formace @ / See also previous DechoStage formations @
dechostage.dechovka.eu
Kvitek25x25

6-2024: Blaskapelle Lublaska (CH)

Auftritt in Willisau  2022
Blaskapelle Lublaska - https://www.lublaska.ch
VIENNA -    
     ADMIN/EDITORIAL FLASH NEWS >> 2024-02-19: Textař Jaroslav Hájek slaví počátkem března své 80. narozeniny. Na příspěvku se pracuje. / Textautor Jaroslav Hájek feiert Anfang März seinen 80. Geburtstag. Der Beitrag ist in Vorbereitung. Stay tuned.