Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Festivities Header _

1. polovina večera věnována Ladislavu Prudíkovi /
1. Hälfte des Abends Ladislav Prudík gewidmet
2. polovina večera věnována Václavu Maňasovi /
2. Hälfte des Abends Václav Maňas gewidmet
dechová Hudba Šohajka / Blaskapelle Šohajka
Václav Kovář, který svého času působil v kulturní oblasti v Moravských Budějovicích, známý jako iniciátor hnutí "Misionář české dechovky" (jehož jsem také členem:-) a externí redaktor rádia Proglas s dechovkovou tématikou se přemístil jinam. V Třebíči koncepčně vytvořil a organizačně realizoval 30. září 2011 autorský galakoncert, věnovaný dvěma skladatelům, kteří jsou v současné české dechové hudbě svými skladbami prominentně zastoupeni (Čas od času musím upozornit na to, že pojmu česká dechovka používám pro všechna zabarvení, ať již se jedná o českou, moravskou, slovenskou či vynikající rakouskou dechovku). Oba skladatelé, Ladislav Prudík s chotí a Václav Maňas přijali pozvání a osobně se galakoncertu v Třebíči zúčastnili. (čti dále ...) Autoren-Galakonzert der Komponisten Ladislav Prudík und  Václav Maňas Jun. Václav Kovář, der seiner Zeit im Kulturbereich der Gemeinde Moravské Budějovice wirkte, auch bekannt als Initiator der Bewegung "Missionar der böhmischen Blasmusik" (dessen Mitglied ich auch bin) sowie externer Redakteur der Blasmusik-Sektion des Radio Proglas, verlegte sich woanders hin. In Třebíč hatte er ein Autoren-Galakonzert erarbeitet und organisatorisch durchgezogen, das den zwei Komponisten gewidmet war, die mit ihren Kompositionen in der böhmischen Blasmusik gegenwärtig prominent  vertreten sind: Ladislav Prudík und Václav Maňas Jun. (Von Zeit zu Zeit muss ich darauf hinweisen, dass ich den Begriff "böhmische Blasmusik" sehr umfassend für alle Färbungen der böhmischen Blasmusik  benutze, sei es, das es sich um die echte "böhmische", "mährische", "slowakische" oder auch die ausgezeichnete österreichische "böhmische" Blasmusik handelt). Beide Komponisten nahmen die Einladung an und waren persönlich beim Galakonzert in Třebíč anwesend (Weiterlesen ...)
[ Čti dále ... ] Autorský galakoncert Ladislava Prudíka a Václava Maňase ml.
Pasáž Třebíč, historie Přítomni byli ale také další osobnosti jako Jožka Ištvánek s paní, Áda Školka, textař Jaroslav Hájek a další ze světa české dechovky. Koncert se pořádal v nádherně renovovaném kulturním domě Pasáž v historické části města (první zmínky o Třebíči spadají do přelomu 11. a 12. století). Osobní pozvání Václava nebylo možno odmítnout a tak vybaven mou skromnou záznamovou technikou jsem včas vyrazil z Vídně. Koncert byl koncepčně Václavem velmi dobře připravený a ve spolupráci s Věrou Gremlicovou celý večer moderován. Ne zcela náhodou byla vybrána dechová hudba Šohajka pod všestranným vedením Vojtěcha Ducháčka, která hrála výhradně písničky obou autorů. Šohajka totiž již dříve vyvinula užší vztah k oběma oslavencům a nato4ila jejich skladby na CD´s. První polovina - do přestávky - byla věnována osobnosti Ladislava Prudíka. Po přestávce následovaly melodie z pera Václava Maňase ml.. Melodie v krásné interpretaci Šohajky se zpěvným doprovodem Jožiny Ducháčkové, Dity Bilíkové a Renaty Jedličkové spolu s Vojtěchem Ducháčkem byly proloženy slovním doprovodem obou moderátorů, týkající se tvory a osobního vývoje skladatelů. Zpěváci zvládli svůj "part" bravurně. Ono totiž není zcela triviální, aby si zpěvák - normální člověk - charakter písní a mnohdy i velmi citlivá slova nepopletl. Já se na zpěváky vždy dívám velmi soustředěně, více než na instrumentalisty. Hlediště, které se v kulturním dome také využívá pro divadelní představení, bylo obsazeno do posledního místa. Bylo prostě vyprodáno. Dle mého dost neurčitého odhadu nabízí tato lokace asi 1000 míst k sezení. Celý večer měl, jak na mě působil, velmi nenucený a kultivovaný charakter ve zcela nekomerčním duchu. (Komercializace dechovky je zlo, které se místy projevuje a které zcela odmítám.)  Dotaz Václava Kováře v závěrečné fázi představení, zda-li by se měl obdobný autorský pořad opět konat, byl odměněn souhlasným, bouřlivým potleskem. Lze proto doufat, že správní vedení kulturního domu Pasáž v Třebíči vyjde Václavu Kováři vstříc v realizaci jeho úmyslů uspořádat obdobný galakoncert i příští rok, stejně, jako tomu bylo i tentokráte.
[ Weiterlesen ... ] Autoren-Galakoncert der Komponisten Ladislav Prudík und Václav Maňas ml.
Pasáž Třebíč Anwesend waren auch andere Persönlichkeiten wie Jožka Ištvánek mit Gattin, Komponist und Kapellmeister Áda Školka, Texter Jaroslav Hájek und andere aus der Welt der böhmischen Blasmusik. Das Konzert fand im herrlich renovierten Kulturhaus Pasáž, gelegen im historischen Teil der Stadt (die erste urkundliche Erwähnung von der Stadt Třebíč reicht bis in das 11.-12. Jahrhundert).  Es wäre für mich unmöglich, die persönliche Einladung von Václav nicht anzunehmen. Daher ausgestattet mit meiner bescheidenen Aufzeichnungstechnik brach ich rechtzeitig von Wien Richtung Třebíč aus. Das Konzert wurde konzeptionell von Václav sehr gut vorbereitet und in Zusammenarbeit mit Věra Gremlicová zur Gänze moderiert. Nicht ganz zufällig wurde gerade Blaskapelle Šohajka unter der Leitung von Vojtěch Ducháček gewählt, Kompositionen von beiden gefeierten Komponisten zu spielen.  Šohajka entwickelte nämlich schon in früheren Zeiten ein gewisses Nahverhältnis zu beiden Komponisten und brachte ihre Stücke auf CD´s heraus. Die erste Konzert-Hälfte  wurde  Ladislav Prudík gewidmet. Nach der Pause in der zweiten Programmhälfte folgten Melodien aus der Feder von Václav Maňas Jun.   Blaskapelle Šohajka, die mit ihrer ausgezeichneten Gesangsbegleitung von Jožina Ducháčková, Dita Bilíková und Renata Jedličková gemeinsam mit Vojtěch Ducháček fand beim Publikum einen sehr guten Anklang. Ihre Interpretationseinlagen  wurden von beiden Moderatoren abwechslungsweise mit Worten begleitet, in denen das Publikum über den Lebensweg und Schaffung beider Autoren erfuhr. Hier ist eine Hervorhebung angebracht. Die Sänger beherrschten ihren Part bravurös. Es ist nämlich nicht ganz trivial, dass ein Sänger – ein ganz normaler Mensch – den eigentümlichen Charakter von Liedern und stellenweise verwandte, Empfindungen tragende Begriffe bei dem präsentierten Umfang auch nicht verwechselt.  Manche Begriffe liegen in der Ausdrucksweise ziemlich „knapp“  nebeneinander. Ich habe in dieser Hinsicht den Sängern sehr aufmerksam zugehört, vielleicht sogar mehr als den Instrumentalisten:-) Der Zuschauerraum des Kulturhauses, der in der Regel auch für Theateraufführungen benutzt wird, war bis zum letzten Platz besetzt. Die Veranstaltung war kurz um ausverkauft. Meiner unbestimmten Schätzung nach bietet die Lokalität etwa 1000 Sitzplätze an.   Der ganze Abend, wie es auf mich wirkte,  hatte einen ungezwungenen und kultivierten Charakter in einem zur Gänze nicht kommerziellen Geist. (Die Kommerzialisierung der böhmischen Blasmusik ist ein Grundübel, das man gelegentlich bei diversen Gelegenheiten beobachten kann. Das lehne ich gänzlich ab).  Die Frage hin, ob sich derartige Autoren-Galakonzerte wiederholen sollten, die Václav Kovář in der Abschlussphase des Konzertes an das Publikum richtete, wurde mit einem zustimmenden, tobenden Beifall entlohnt. Es lässt sich daher hoffen, dass die Verwaltung des Kulturhauses Pasáž in Třebíč bei der Realisierung derartiger Konzerte Vaclav Kovář auch in der Zukunft entgegenkommt. Gleichermaßen entgegenkommt, wie es auch diesmal dankenswerterweise der Fall war.
Noví misionáři neue Missionare Noví misionáři neue Missionare L. Prudík s paní L. Prudík mit Gattin Ladislav Prudík Václav Kovář "5. řada" "5. Reihe" Václav Kovář Věra Gremlicová